Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

ARCHIWUM

ukryte

18 listopada 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego w dniu 16.11.2015r.

czytaj więcej...

9 listopada 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu puławskiego w dniu 16 listopada 2015r. pt. Zagrożenia spowodowane używaniem nowych substancji psychoaktywnych.


czytaj więcej...

22 października 2015r

Warsztaty dla specjalistów pn. "Dialog motywujący i jego zastosowanie w ramach pracy z trudnym klientem""


Informacja o warsztatach

Karta zgłoszeniowa

21 października 2015r

Podsumowanie Konferencji połączonej z debatą - „Przemoc niejedno ma imię – porozmawiajmy o przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych” 16.10.2015r.

czytaj więcej...

13 października 2015r

Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci - "Przemoc wobec osób niepełnosprawnych i starszych w oczach dziecka"

czytaj więcej...

12 października 2015r

Konferencja połączona z debatą - "Przemoc niejedno ma imię - porozmawiajmy o przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych" 16.10.2015r. Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach.


czytaj więcej...

2 października 2015r

Informacje dotyczące zapytania ofertowego


Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

23 września 2015r

Dyplom uznania i statuetka Przyjaciela Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


czytaj więcej...

22 września 2015r

Szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt.: Zachowanie pracownika w kontakcie z niebezpiecznym klientem, wybrane elementy z samoobrony w dniu 9 października 2015r.


czytaj więcej...

21 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

18 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

18 września 2015r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

4 września 2015r

Projekt pn. „Przemoc niejedno ma imię”


czytaj więcej...

3 września 2015r

Dożynki Powiatowe 2015


czytaj więcej....


2 września 2015r

PCPR Puławy PGE

Energetyczny tornister 2015


czytaj więcej....


27 sierpnia 2015r

Puławy          PCPR Puławy          PEFRON

"UWAGA STUDENCI"
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


czytaj więcej...

21 sierpnia 2015r

PCPR Puławy

Energetyczny tornister 2015r.


czytaj więcej...

31 lipca 2015r

INFORMACJA!!!
Szanowni interesanci,
uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015r. tj. piątek - jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Puławach Nr 5/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.


czytaj więcej...

15 lipca 2015r

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Puławskim


czytaj więcej...

13 lipca 2015r

Zaproszenie do udziału w projekcie "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim" realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.


czytaj więcej...

8 lipca 2015r

Dożynki Powiatowe 2015 Wąwolnica


czytaj więcej...

3 lipca 2015r

Oddział Lubelski PFRON zaprasza do udziału w XII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "OTWARTE DRZWI".


Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

25 czerwca 2015r

Konferencja podsumowująca projekt systemowy "Samodzielni - nie sami" Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Konferencja

czytaj więcej...
19 czerwca 2015r

"Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że wnioski w ramach Modułu I można składać w terminie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2015 r., natomiast w ramach Modułu II do 10 października 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Szczegółowe informacje tutaj


11 czerwca 2015r

Kapitał ludzki PCPR Puławy Unia Europejska

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami” w dniu 18 czerwca 2015r.


czytaj więcej...

10 czerwca 2015r

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją" dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji. Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON.
Szczegóły dotyczące działalności poradni znajdą Państwo w załącznikach.


Ulotka "Żyć z Afazią"

Afazja

9 czerwca 2015r

"AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I.
Wnioski przyjmowane będą od 15 czerwca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

W 2015 roku program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach (al. Królewska 3, 24-100 Puławy, tel. 81 888 04 92 w. 4 i 5).


8 czerwca 2015r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz polityki społecznej.


Nagroda Pro Publico Bono

Dyplom Pro Publico Bono

5 czerwca 2015r

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE PUŁAWSKIM
Dzien rodzicielstaa 2015

czytaj więcej...
3 czerwca 2015r

Zarządzenie Nr 24/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

27 maja 2015r

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pragniemy złożyć Państwu serdeczne podziękowania
oraz wyrazy uznania.
Przede wszystkim za trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci
potrzebujących opieki i troski,
Za okazywane każdego dnia dobre serce, cierpliwość i miłość,
którą otaczacie Państwo naszych podopiecznych,
a także za bezinteresowne poświęcenie drugiemu człowiekowi.
W Tym Dniu Przyjmijcie Państwo życzenia zdrowia,
wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej funkcji Rodziny Zastępczej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach20 maja 2015r

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - obchody dnia 29.05.2015 r.


czytaj więcej...

19 maja 2015r

Stowarzyszenie "Rodzina" zaprasza na VII Biesiadę Rodzinną w dniu 24 maja 2015r. o godz. 14.00

Plakat

18 maja 2015r

Stowarzyszenie "Rodzina" zaprasza ma Marsz dla Życia i Rodziny w dniu 31 maja 2015r. o godz. 13.00


Zaproszenie

30 kwietnia 2015r

Szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego - 15 maja 2015r.


czytaj więcej...

23 kwietnia 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych 20 kwietnia 2015r.


czytaj więcej...

13 kwietnia 2015r

Szkolenie dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka pt."Zachowania prozdrowotne - profilaktyka chorób zakaźnych wśród dzieci i młodzieży" w dniu 20 kwietnia 2015r.


czytaj więcej...

27 marca 2015r

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych

Życzą:

Dyrektor oraz pracownicy PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek - Zawadzka


23 marca 2015r

Program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych

Informujemy, że 18 marca 2015r. została ogłoszona XIV edycja Programów Stypendiów Pomostowych.
Program wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) - tegorocznych maturzystów, którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełniają pozostałe warunki określone w regulaminie.
Program oferuje stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.
Wnioski należy składać on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r. termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16.00. wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 24 sierpnia 2015r.


Stypendia informacje

Stypendia plakat

11 marca 2015r

Stypendia

PROGRAM POMOCY DZIECIOM
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym


Stypendia SPES informacje

Stypendia SPES plakat

10 marca 2015r

"UWAGA STUDENCI"
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczęło nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w I półroczu 2015 roku (semestr letni), mogą składać wnioski w PCPR w Puławach (al. Królewska 3) począwszy od dnia 9.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5)9 marca 2015r

Spotkanie informacyjno - doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu puławskiego w dniu 18 marca 2015 (środa) w godz. 11.00 - 14.00 w Centrum Integracyjno - Rehabilitacyjnym w Puławach.


czytaj więcej...


Zarządzenie Dyrektora PCPR w Puławach w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków PFRON.


czytaj więcej...

6 marca 2015r

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Puławskim na lata 2015 - 2017


Uchwała

Program

5 marca 2015r

Informacja w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2015r.


czytaj więcej...

24 lutego 2015r

Informacja o konkursie "Seniorzy w akcji" - inkubator + dotacje


czytaj więcej...

19 lutego 2015r

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

czytaj więcej...


5 lutego 2015r

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE


czytaj więcej...

4 lutego 2015r

INFORMACJA!!!!
dot. opracowania aktualnego informatora dla osób niepełnosprawnych.


Pismo

Ankieta

2 lutego 2015r

Podsumowanie Zabawy Karnawałowej, która odbyła się w dniu 29.01.2015r.
Zabawa karnawałowa

czytaj więcej...
27 stycznia 2015r

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zwraca się z prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku w celu wsparcia akcji
pt. „NOWY SAMOCHÓD” służący do przewozu osób niepełnosprawnych
na zajęcia odbywające się w warsztacie terapii zajęciowej.

czytaj więcej...
26 stycznia 2015r

Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
realizuje działania w ramach projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”
współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.


czytaj więcej...

23 stycznia 2015r

Herb Powiatu

Działa już Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej!

czytaj więcej...
22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON w 2015r.


czytaj więcej...

22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

22 stycznia 2015r

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

10 stycznia 2015r

Zabawa karnawałowa

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH Z TERENU POWIATU PUŁAWSKIEGO - 29.01.2015r

czytaj więcej...
30 grudnia 2014r

Zaproszenie do udziału w projekcie "Samodzielni - nie sami"


czytaj więcej...

29 grudnia 2014r

Podział środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" Moduł I


czytaj więcej...

16 grudnia 2014r

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
Rodzinnego ciepła oraz sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym
w każdym dniu nadchodzącego Roku.

Życzą:
Dyrektor oraz pracownicy
PCPR w Puławach
Małgorzata Suszek – Zawadzka


16 grudnia 2014r

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.


czytaj więcej...

11 grudnia 2014r

Program "Aktywny Samorząd" Moduł II - dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.


czytaj więcej...

20 listopada 2014r

Szkolenie dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka
„BEZPIECZNE DZIECKO”
w dniu 27.11.2014r. (czwartek) w godz. od 13 do 14.30


czytaj więcej...

19 listopada 2014r

Zapytanie ofertowe.


czytaj więcej...

22 października 2014r

INFORMACJA!!!
Szanowni interesanci,
uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2014r. tj.poniedziałek - jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Puławach Nr 4/2014 z dnia 15 stycznia 2014r.


czytaj więcej...

16 października 2014r

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


czytaj więcej...

15 października 2014r

Alokacja środków finansowych PFRON - program Aktywny Samorząd Moduł I -2014r.


czytaj więcej...

8 października 2014r

Podsumowanie koncertu słowno-muzycznego
pt."Życie bez używek i uzależnień"


czytaj więcej...


7 października 2014r

Impreza środowiskowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu puławskiego - 04.10.2014r


czytaj więcej...


1 października 2014r

Impreza rekrecayjna dla osób niepełnosprawnych - 4 października 2014 r.


czytaj więcej...

25 września 2014r

IMPREZA REKREACYJNA ORGANIZOWANA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu 4 października 2014r., na boisku sportowym przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Potockiego w Kurowie


czytaj więcej...

23 września 2014r

Konkurs plastyczny pt. "Europejskie Oblicze Lubelszczyzny"


Europejskie oblicza ulotka str. 1

Europejskie oblicza ulotka str. 2

Regulamin Konkursu Plastycznego 2014

Załącznik nr 1 karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 - metryczka pracy plastycznej

22 września 2014r

Projekt pt. "Wiedzieć znaczy być" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


czytaj więcej...

8 września 2014r

Koncert słowno-muzyczny „Życie bez używek i uzależnień” - 25 września 2014r


czytaj więcej...

29 sierpnia 2014r

Energetyczny Tornister 2014


czytaj więcej...

8 sierpnia 2014r

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
"UWAGA STUDENCI"


Uczniowie szkół policealnych oraz studenci pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym tj. dofinansowanie do czesnego oraz dodatku na pokrycie kosztów nauki – mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie do 30 września 2014 r.

O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2014 roku (semestr zimowy).

Szczegółowe informacje oraz wnioski do programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 4 lub 5) lub na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl (zakładka "Aktywny Samorząd 2014").

U W A G A !!!

Przypominamy, że termin naboru wniosków do programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ I upływa w dniu 30.08.2014r.


4 sierpnia 2014r

Dożynki Powiatowe Żyrzyn 2014


czytaj więcej...

26 lipca 2014r

ENERGETYCZNY TORNISTER 2014


czytaj więcej...

25 lipca 2014r

Zarządzenie Nr 37/2014 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFERON


czytaj więcej...

21 lipca 2014r

Zarządzenie Nr 33/2014 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

18 lipca 2014r

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora PCPR w Puławach z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


czytaj więcej...

16 lipca 2014r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”


czytaj więcej...

10 lipca 2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”


czytaj więcej...

13 czerwca 2014r

Zmiana wysokości dofinansowań w turnusach rehabilitacyjnych


Zarządzenie nr 24/2014 z dnia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków PFRON


pobierz


Zasady dotyczące programu "Aktywny Samorząd" Moduł I


Zarządzenie nr 25/2014 z dnia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosków i zasad obowiązujących w roku 2014 w Powiecie Puławskim dotyczących przyjmowania, rozpatrywania, przyznawania dofinansowania rozliczenia wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego ze środków PFRON


treść zarządzenia


załącznik nr 1

12 czerwca 2014r

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW AKTYWNY SAMORZĄD Moduł I


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że nastąpiła zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I. Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.


11 czerwca 2014r

KONFERENCJA 16 CZERWCA 2014r. pt. "RODZINA W OBLICZU ZNOWELIZOWANYCH USTAW"


czytaj więcej...

10 czerwca 2014r

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2014 r.


czytaj więcej...

9 czerwca 2014r

"AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że z dniem 16 czerwca 2014r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację do MODUŁU I w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Nabór wniosków trwa do 30 sierpnia b.r


czytaj więcej...

3 czerwca 2014r

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY ORAZ BIESIADA - Stowarzyszenie "Rodzina"- 8.06.2014 r,


Informacja o marszu


Zaproszenie

15 maja 2014r

Dzień rodzicielstwa zastępczego-Integracja rodzinna

„Dzień rodzicielstwa zastępczego-Integracja rodzinna” – 30.05.2014r.
czytaj więcej...

13 maja 2014r

Szkolenie dla pracowników socjalnych OPS - 26-27.05.2014r


czytaj więcej...

24 kwietnia 2014r

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Puławach o dniu wolnym - 2 maja 2014r


czytaj więcej...

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Puławach o dniu wolnym - 10 listopada 2014r


czytaj więcej...

15 kwietnia 2014r

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".
Życzą:
Dyrektor oraz pracownicy
PCPR w Puławach


14 kwietnia 2014r

Zarządzenie w sprawie programu "Aktywny samorząd" Moduł II


czytaj więcej...

9 kwietnia 2014r

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

8 kwietnia 2014r

Zaproszenie na szkolenie pt. "Bezpieczeństwo w sieci (zagrożenia związane z agresją elektroniczną)"


czytaj więcej...

2 kwietnia 2014r

Przedłużenie postępowania rekrutacyjnego do Programów Aktywności Lokalnej


czytaj więcej...

26 marca 2014r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe


czytaj więcej...

21 marca 2014r

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II


czytaj więcej...

18 marca 2014r

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami


czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do Programu Aktywności Lokalnej dla osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi


czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży powyżej 15. r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym


czytaj więcej...

17 marca 2014r

Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie szkolenia PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza


czytaj więcej...

16 marca 2014r

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do programu Działania indywidualne dla osób niepełnosprawnych


czytaj więcej...Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do Programu Aktywności Lokalnej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci


czytaj więcej...

14 marca 2014r

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REKRUTACYJNE


chętnych do udziału w Programie Aktywności Lokalnej dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15-25 lat.


czytaj więcej...

11 marca 2014r

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Rekrutacja trwa od 12 marca do 18 kwietnia 2014r.


czytaj więcej...

10 marca 2014r

Spotkanie informacyjne dot. PAL dla osób niepełnosprawnych w wieku 18-64


Spotkanie odbędzie się 21 marca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przy al. Królewskiej 3, pok. nr 11, piętro I. W ramach powyższego programu przewidziany jest 12 dniowy wyjazd szkoleniowy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 04 92 wew. 4 u pana Tomasza Szymańskiego. Prosimy o zabranie ze sobą kopii orzeczenia o niepełnosprawności.


9 marca 2014r.

Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że z dniem 12 marca 2014r. rozpoczęła się rekrutacja do PAL dla osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat i potrwa do dnia 28 marca 2014r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, pokój nr 4 lub pobrać poniżej.
W ramach PAL planujemy zrealizować 12 dniowy wyjazd szkoleniowy dla 25 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64, którzy są mieszkańcami Powiatu Puławskiego. W ramach realizacji niniejszego programu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia/warsztaty:
- trening kompetencji i umiejętności społecznych (22 godziny),
- warsztaty z poradnictwa prawnego nt. praw i uprawnień osób niepełnosprawnych (8 godzin),
- zajęcia z trenerem Nordic Walking (10 godzin),
- warsztaty z trenerem pracy nt. "Spółdzielnia socjalna - pomysł na biznes" (24 godziny).

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych !!!czytaj więcej...

8 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnicta w turnusach rehabilitacyjnych...
czytaj więcej...

5 marca 2014 r.UWAGA Studenci!!!
Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, w I półroczu 2014 roku (semestr letni) mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach Al. Królewska 3 począwszy od dnia 6.03.2014r. do 30.03.2014r. Druki wniosków wraz załącznikami są dostępne w zakładce
„Aktywny Samorząd 2014”

Do 30 marca 2014r. można składać wnioski do PCPR.
czytaj więcej...

3 marca 2014r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości środków PFRON na 2014r.
czytaj więcej...


28 lutego 2014r.

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
czytaj więcej...


12 lutego 2014r.

Szkolenie: „Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną" w dniach 27 – 28 lutego 2014r.
czytaj więcej...

5 lutego 2014r.

"Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem" 24 luty 2014r. - 1 marca 2014r.
czytaj więcej...


4 lutego 2014r.

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, aparatów słuchowych i sprzętu rehabilitacyjnego
czytaj więcej...


28 października 2013r.

Kampania społeczna "Rodzina bez przemocy - pragnienie wszystkich dzieci"


Kampania społeczna „Rodzina bez przemocy – pragnienie wszystkich dzieci” pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy organizowana jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. Jednym z działań zaplanowanych w ramach kampanii jest ukazanie się artykułów, informujących o działaniach różnych instytucji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy dziecku krzywdzonemu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach w ramach ww. Kampanii przygotowało informację o działalności Centrum.


7 października 2013r.

Warsztaty „Pomoc psychologiczna dziecku krzywdzonemu i wykorzystywanemu seksualnie
– diagnoza, pierwszy kontakt pomocowy i interwencyjny”


czytaj więcej...

7 października 2013r.

Impreza Sportowo Kulturalna
organizowana na rzecz osób niepełnosprawnych
podsumowanie

czytaj więcej...

7 października 2013r.

KONFERENCJA
pn. „Nie bądź obojętny na przemoc wobec dzieci”
podsumowanie

czytaj więcej...

2 października 2013r.


Impreza Sportowo Kulturalna
organizowana na rzecz osób niepełnosprawnych
w dniu 5 października 2013r.
na boisku sportowym „ORLIK” w Żyrzynie, ul. Tysiąclecia 143


czytaj więcej...

30 września 2013r.

KONFERENCJA
pn. „Nie bądź obojętny na przemoc wobec dzieci”
3 października 2013r.
Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach


czytaj więcej...

27 września 2013r.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn: „Przemoc w moich oczach – co to jest przemoc


czytaj więcej...


9 września 2013r.

Światowy Dzień FAS


9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy). Ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka.

4 wrzesnia 2013 r.


UWAGA!!! Aktywny Samorząd 2013

Do
30 września 2013r. (termin ostateczny) można składać wnioski do PCPR do modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawny Student) - dotyczące kosztów II Półrocza 2013r.

3 września 2013r.


„Energetyczny tornister”


Dnia 30 sierpnia 2013r. w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyła się uroczystość zorganizowana przez PGE Dystrybucja S.A. O/ Lublin we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach i PCPR w Puławach . czytaj więcej...


3 lipiec 2013r.

Dodatkowa rekrutacja do Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami


Uprzejmie informujemy, że PCPR przeprowadza dodatkową rekrutację do Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami. Dokumenty można składać w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, pokój nr 3 i nr 13 w dniach od 3 do 12 lipca 2013r. W ramach programu przewidziana jest szeroka oferta wsparcia uczestników również podczas wyjazdów szkoleniowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 53 06 lub 81 888 53 05 u Pani Doroty Daniłoś – Sobczak lub Pani Beaty Pykacz.


6 czerwiec 2013r.

"AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że z dniem 10 czerwca 2013r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację do MODUŁU I w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

3 czerwiec 2013r.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2013


Dnia 28 maja 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Integracja Rodzinna”. Uroczystość objął Honorowym Patronatem Starosta Puławski Witold Popiołek. Ze względu na niekorzystną aurę impreza została przeniesiona ze Skweru Niepodległości do Puławskiego Ośrodka Kultury „DOM CHEMIKA” . Dzięki zaangażowaniu pracowników wielu instytucji takich jak: Urząd Miasta Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Stowarzyszenie „RODZINA” w Puławach, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Puławach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Puławach, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach oraz udziale animatorów i wolontariuszy uroczystość mogła odbyć się według zaplanowanego scenariusza. Obchody uświetnił występ dzieci z MDK w Puławach ze spektaklem „Bal u króla Lula” oraz wystawa prac plastycznych wychowanków POW im. Marii Konopnickiej w Puławach.

Konkursy plastyczne o tematyce wakacyjnej, zespołowe gry sportowe i pokazy ratownictwa medycznego wciągnęły w wir zabawy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dla uczestników i zaproszonych gości przygotowany był ciepły poczęstunek i słodycze. Każde dziecko otrzymało nagrody i upominki za udział w zabawach. Spełniły się nasze oczekiwania integracji rodzin zastępczych i biologicznych, dla których dobro i radość dzieci były najważniejsze.


Serdeczne podziękowania składamy darczyńcom, którzy wsparli naszą imprezę:
Gminna Spółdzielna „Samopomoc Chłopska” w Baranowie, AJG Uniwersam S.P.J. Grabczak Puławy, ZL Nałęczów Zdrój sp. z o.o. S.K.A. Nałęczów, Piekarnia PSS „Społem” Puławy, ABRAMOWICZ piekarnia-cukiernia Klikawa, REYPOL Sp. z o.o. Janowiec, DUDA Zakłady Mięsne Puławy, Hurtownia „KABANOS” Puławy

Dziękujemy!


GALERIA ZDJĘĆ


14 maja 2013r.


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
w dniu 28 maja 2013 r.organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pod hasłem „INTEGRACJA RODZINNA”
Honorowy Patronat uroczystości objął Starosta Puławski Pan Witold Popiołek

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze, dzieci oraz rodziny biologiczne
na imprezę, która odbędzie się na terenie Skweru Niepodległości w Puławach
w godzinach od 14:00 do 17:00


Program przewiduje:
1. Powitanie gości
2. Występ artystyczny dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
3. Zabawy, konkursy dla dzieci i rodziców oraz wiele niespodzianek
4. Poczęstunek

Podczas uroczystości zaprezentowane zostaną prace plastyczne dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach.


Impreza ta została włączona w kampanię społeczną pod hasłem „ Puławy dla Rodziny”
koordynowaną przez Urząd Miasta Puławy oraz obchody „ Dni Rodziny” organizowane przez
stowarzyszenie „RODZINA”

Współorganizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Stowarzyszenie „RODZINA”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Puławach, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach Urząd Miasta Puławy, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach

14 maja 2013

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-1.2013; czytaj więcej...

13 maja 2013 r.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub bedących jej świadkami - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-4.2013; czytaj więcej...

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-7.2013; czytaj więcej...

10 maja 2013 r.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży powyżej 15 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-2.2013; czytaj więcej...

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób z problebami opiekuńczo wychowawczymi - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-3.2013; czytaj więcej...

9 maja 2013 r.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastepczych - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-5.2013; czytaj więcej...

30 kwietnia 2013 r.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Działań indywidualnych na rzecz osób niepełnosprawnych - nr postepowania: CS.EFS.3432.PN-6.2013; czytaj więcej...

30 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności PCPR w Puławach za 2012 rok


czytaj więcej...

19 kwietnia 2013 r.

UWAGA ! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd" moduł II

Wnioski należy składać w terminach:

1. termin: od 17 kwietnia do 30 maja 2013r. (za I półrocze 2013)

2. termin: do 30 września 2013r. (na II półrocze 2013)


18 kwietnia 2013 r.

Szkolenie dla rodziców zastępczych


Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz.135 tj. ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zapewnia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, biorąc pod uwagę ich potrzeby, szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

W związku z powyższym ZAPRASZAMY RODZICÓW ZASTĘPCZYCH na szkolenie na temat:


„Zagrożenia współczesnej młodzieży uzależnieniem od substancji psychoaktywnych”


Szkolenie odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2013r. (czwartek) w budynku PCPR w Puławach przy al. Królewskiej 3, w sali nr 11, w godz. od 16.00 do 18.00.

16 kwietnia 2013 r.

"AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

15 kwietnia 2013 r.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w projekcie:
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”

W ramach projektu oferujemy:

 • stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Warsztaty Aktywności Zawodowej
 • warsztaty i szkolenia zawodowe
 • staże rehabilitacyjne
 • praktyki zawodowe u pracodawcy
 • warsztaty dla rodzin i opiekunów
 • zajęcia z przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej


Wymagania formalne uczestnictwa w projekcie:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym (w tym wypadku niepełnosprawność sprzężona) stopniu niepełnosprawności
 • wiek w przedziale od 45 do 64 roku życia (mężczyźni) i 59 roku życia (kobiety)
 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
 • osoby nie korzystające aktualnie z żadnej innej formy aktywizacji, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności ZawodowejWszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymogi formalne udziału w projekcie prosimy o kontakt z biurem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Oddział w Lublinie

Grzegorz Krzyszycha: grzegorz.krzyszycha@far.org.pl

Karolina Suszek: karolina.suszek@far.org.pl


FAR Lublin, Al. Kraśnicka 127/129 ( II piętro) 20-718 Lublin, tel. 81 526 10 24, www.far.org.pl/lubelskie


5 kwietnia 2013 r.

SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w sali wykładowej nr 11 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach (al. Królewska 3), odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego nt. „Zasad współpracy wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.


12 marzec 2013 r.


SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastepczej na podstawie programu PRIDE: „Rodzinna opieka zastępcza”. Szkolenie jest bezpłatne. Jedynym kosztem Uczestnika jest zakup niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu podręcznika, którego koszt łącznie z przesyłką wynosi 65 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR pok. nr 12 u pani Katarzyny Siedleckiej lub pani Elżbiety Myśków - Bochniak tel. 81 888-34-88.


7 marzec 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO DORADCZE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu puławskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, które odbędzie się 15 marca 2013 r. (piątek), o godz. 11.00 w Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym w Puławach, ul. Wróblewskiego 21.

Program spotkania:

 • Omówienie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej – Pan Krzysztof Gumieniak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach;
 • Prezentacja oferty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie wsparcia działań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych - przedstawiciel ROPS w Lublinie;
 • Prezentacja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przy współudziale funduszy europejskich projektu systemowego „Samodzielni – nie sami” – Pani Marta Mazur, koordynator projektu;
 • Wykorzystanie budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku i plan podziału środków na rok 2013 – Pani Krystyna Matraszek, Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w PCPR w Puławach;
 • Podział środków PFRON na zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2013 roku – Pani Krystyna Matraszek, Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w PCPR w Puławach.


Zapraszamy do udziału w spotkaniu.


4 marzec 2013 r.

Informujemy, że spotkanie rekrutacyjne do:

1. Programu Aktywności Lokalnej dla osób z problemami wychowawczymi odbędzie się 14 marca 2013 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, pok. nr 11 I piętro. W ramach powyższego programu przewidziany jest 7 dniowy wyjazd szkoleniowy oraz warsztaty umiejętności wychowawczych w Puławach, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888-53-05 u pp. Małgorzaty Tyburek lub Doroty Kubali pok. 12 B.

2.
Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym odbędzie się 14 marca 2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, pok. nr 11, piętro I. W ramach powyższego programu przewidziany jest 8 dniowy wyjazd szkoleniowy, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 53 05 u Pani Justyny Kowalskiej.

3. Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami odbędzie się 13 marca 2013 r. o godzinie 14:00 w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, pokój nr 11, I piętro. W ramach programu przewidziana jest szeroka oferta wsparcia uczestników oraz wyjazdy szkoleniowe. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 888 53 06 u pani Doroty Daniłoś – Sobczak lub pani Beaty Pykacz.


27 luty 2013 r.

Informujemy, że spotkanie rekrutacyjne do:


1. Programu Aktywności Lokalnej dla rodziców zastępczych odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3, pok. nr 11, piętro I. W ramach powyższego programu przewidziany jest 8 dniowy wyjazd szkoleniowy, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888-34-88 u pp. Katarzyny Siedleckiej lub Elżbiety Myśków - Bochniak.

2. Programu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 10:00 w Centrum Integracyjno Rehabilitacyjnym w Puławach przy ul. Wróblewskiego 21. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 04 92 wew. 4 u pani Jolanty Pruchniak.

3. Programu Aktywności Lokalnej dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, odbędzie się 7 marca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przy al. Królewskiej 3, pok. nr 11, piętro I. Program skierowany jest do 20 osób w wieku od 18 do 64 roku życia wychowujących dziecko/dzieci do lat 18 z orzeczoną niepełnosprawnością bądź umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 04 92 wew. 4 u pani Jolanty Pruchniak.

4. Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lata, odbędzie się 1 marca 2013 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przy al. Królewskiej 3, pok. nr 11, piętro I. W ramach powyższego programu przewidziany jest 12 dniowy wyjazd szkoleniowy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 888 04 92 wew. 4 u pana Tomasza Szymańskiego. Prosimy o zabranie ze sobą kopii orzeczenia o niepełnosprawności.


11 luty 2013 r.

Rekrutacja uczestników do projektu "Samodzielni - nie sami" w 2013 roku


Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy rekrutację do projektu systemowego "Samodzielni - nie sami" na rok 2013, planujemy objąć wsparciem 195 osób, w tym 82 osoby, które nie brały do tej pory udziału w projekcie. W bieżacym roku będą realizowane następujące działania:


1. Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami – 28 osób
2. PAL dla osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 14 osób
3. PAL dla młodzieży powyżej 15 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym – 12 osób
4. PAL dla rodzin zastępczych – 43 osoby
5. PAL dla osób niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat – 58 osób
6. PAL dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne – 20 osób
7. Działania indywidualne na rzecz osób niepełnosprawnych – 20 osób


Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać TUTAJ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3. Dokumenty będą przyjmowane
do 22 marca 2013 r.


11 luty 2013 r.

Bal Karnawałowy - podsumowanie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach już po raz kolejny zorganizowało Bal Karnawałowy dla dzieci z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Puławskiego, który odbył się dnia 7 lutego 2013r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach. W Powiecie Puławskim funkcjonuje obecnie 126 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 187 dzieci. Gości powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach Pani Małgorzata Suszek-Zawadzka oraz Członek Zarządu Powiatu Puławskiego Pan Leszek Gorgol. Wspólną zabawę rozpoczęły tańce w rytm popularnych przebojów, a prowadzący pan Marek Makuch zachęcał do udziału w licznych konkursach z nagrodami. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły w zorganizowanej zabawie. Bal karnawałowy był okazją do wspólnej integracji dzieci i rodzin zastępczych. W trakcie Balu przewidziany był poczęstunek, ufundowany przez licznych sponsorów m.in. PSS Puławy, Abramowicz Piekarnia s.c., Piekarnia Maria Adamska, AJG Uniwersam sp. j. Grabczak, Piekarnia Andrzej Urbanek Wojciech Urbanek. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.


GALERIA ZDJĘĆ

7 luty 2013 r.

PROGRAM POMOCY DZIECIOM W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM


Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium. Wnioski składa się drogą elektroniczną, przez internet. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl. czytaj więcej...3 luty 2013 r.

BAL KARNAWAŁOWY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
organizuje Bal Karnawałowy dla dzieci z Rodzin Zastępczych,
który odbędzie się w dniu 7 lutego 2013r. w godzinach 14.30-17.00
w Sali Pompejańskiej w Starostwie Powiatowym
w Puławach al. Królewska 19


27 stycznia 2013 r.

CARITAS POLSKA BIURO PROJEKTU W LUBLINIE
realizuje projekt
"Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowow na rynku pracy III"
w terminie kwiecień 2012 - grudzień 2013 r.


Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub/i powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia (lub kontynuacji) nauki przez ww. osoby.

Grupa docelowa:

 • osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności (kod R lub N)
 • rodziny i osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (opiekunowie)


Dodatkowe kryteria:

 • wiek uczestników: kobiety 16-59 lat i mężczyźni: 16-64 lata
 • zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego lub woj. ościennych


Planowane działania:

 • spotkania intergacyjne
 • spotkania indywidualne doradcze (psycholog/doradca zawodowy/prawnik)
 • konsultacje lekarskie i specjalistów "niezależnego życia"
 • grupowe warsztaty wyjazdowe bądź w miejscach realizacji projektu
 • szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • wyżywienie (serwisy kawowe i obiady)Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Informacje i zapisy:
Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Dom Nadziei, p I, pokój nr 5
al. Unii Lubelskiej 15, 20-950 Lublin
tel. 81 532 20 12 wew. 327, 81 532 24 37, 728 844 088

24 grudnia 2012 r.

Konferencja projektu "Samodzielni - nie sami" - podsumowanie


W piątek 14 grudnia 2012 r. w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyła się konferencja poświęcona dotychczasowej realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach projektu systemowego „Samodzielni – nie sami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


10 grudnia 2012 r.

Konferencja promująco podsumowująca realizację projektu systemowego "Samodzielni - nie sami"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że
14 grudnia 2012 r. (piątek) w godzinach 11.00 - 14.00
w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
odędzie się konferencja promująco-podsumowująca dotychczasową realizację projektu systemowego „Samodzielni - nie sami” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe rezultaty działań na rzecz aktywnej integracji mieszkańców powiatu puławskiego oraz założenia projektowe na rok 2013.

Konferencję uświetnią występy artystyczne grup tanecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Puławach i Nałęczowie oraz z POK „Dom Chemika”.

Zapraszamy na konferencję Uczestników projektu oraz osoby z ich otoczenia.


4 grudnia 2012 r.

Spotkanie przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu puławskiego.


17 października 2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach wraz z Puławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowało warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Praktyka wykorzystywania współpracy służb oraz procedury „Niebieskie Karty” w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych” oraz „Ślepe uliczki i drogowskazy … w kontakcie z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. Warsztaty odbyły się 4 października 2012r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
Warsztaty prowadzone były przez psychologów, wybitnych specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członków Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Panią
mgr Wandę Paszkiewicz oraz Pana mgr Tomasza Majewskiego.
W warsztatach wzięło udział 48 osób, przedstawicieli instytucji pomocowych z terenu Powiatu Puławskiego m.in. członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


25 września 2012 r.

Aktywny Samorząd


Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraaw oceny merytorycznej wniosków złożonych w 2012 roku w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd".

13 września 2012 r.

Impreza Sportowo Kulturalna dla osób niepełnosprawnych


W ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach projektu systemowego „Samodzielni – nie sami” 1 września 2012 roku w Końskowoli na placu przy boisku sportowym KS Powiślak ul. Żyrzyńska 21 odbyła się impreza sportowo- kulturalna dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu puławskiego. Na scenie miedzy innymi można było podziwiać występy „Kapeli Podwórkowej Końskowolskie Chłopaki” oraz śpiewaków z chóru „Pokolenie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, a ten któremu śpiewanie jest bliskie miał okazje nauczyć się hymnu Końskowoli w wykonaniu grupy teatralnej złożonej z osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli. Miłośnicy sportu mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych w przeciąganiu liny, biegu z balonem i wielu innych, a dzieci przybyłe na imprezę miały nie lada rozrywkę – dużą pompowaną zjeżdżalnię a pod okiem animatora mogły oddać się pasji malowania i tworzenia cudów z papieru. Na wszystkich przybyłych osób czekała kawa, herbata, popcorn oraz wata cukrowa, imprezę uwieńczył suty poczęstunek w postaci gorącej kiełbaski i porcji bigosu z pieczywem.


29 sierpnia 2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że w dniu 4 października 2012 r. zorganizowane zostaną warsztaty nt.

1. „Ślepe uliczki i drogowskazy…w kontakcie z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”
oraz
2.
„Praktyka wykorzystywania współpracy służb oraz procedury „Niebieskie Karty” w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych”


Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.09.2012 r. Liczba miejsc ograniczona.


21 sierpnia 2012 r.

Komunikaty PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"


1. komunikat z dnia 13 sierpnia 2012 r.
Wyjaśnienia dotyczące kryteriów uczestnictwa w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – obszar C (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

2. komuniakt z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Decyzja Zarządu PFRON dotycząca podziału środków finansowych na realizację programu w poszczególnych obszarach

3. komunikat z dnia 27 lipca 2012 r.

Brak możliwości dofinansowania zakupu podstawowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
W związku z docierającymi do PFRON sygnałami o braku właściwej interpretacji zakresu dofinansowania w ramach obszaru B1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach ww. obszaru programu
nie jest możliwe dofinansowanie zakupu podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania komputerowego.
Przedmiotem dofinansowania w ramach obszaru B1 programu w 2012 roku może być każdy sprzęt komputerowy lub jego element,
który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym oraz elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym.
Sprzęty te i urządzenia muszą
posiadać szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku lub z brakiem albo znacznym niedowładem obu kończyn górnych, które to osoby mogą być beneficjentami pomocy w ramach programu.

18 sierpnia 2012 r.

"Aktywny Samorząd"


PCPR w Puławach informuje, że od dnia 20 sierpnia 2012 r. będą wydawane wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".


1 sierpnia 2012 r.

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osób doświadczających przemocy lub będących jej świadkami, grupa 10 osób weźmie udział w treningu asertywności i indywidualnych konsultacjach wychowawczych podczas 8 dniowego wyjazdu do Ośrodka Wczasowego "Korsarz" w Łebie w terminie 03.08 - 10.08.2012 r.


27 czerwca 2012 r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - podsumowanie


czytaj więcej...


23 maja 2012 r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
organizuje imprezę integracyjną z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
która odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r.
na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego ZA S.A. Puławy
ul. Wczasowa 1 (Wólka Profecka)


Program przewiduje:
14:00
Uroczyste powitanie gości
14:20 Występ dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
14:50 – 17:00 Zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców
15:30 Niespodzianka przygotowana przez Komendę Powiatową Policji w Puławach oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach
16:00 Poczęstunek

22 maja 2012 r.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego w dniu 15 maja oraz organizacją przez Urząd Miasta Puławy kampanii społecznej pn. „Postaw na rodzinę” Powiatowe Centrum Rodziny w Puławach włączyło się jako partner do współpracy.

W ramach Targów Wiedzy i Umiejętności organizowanych przez Medyczne Studium Zawodowe Puławach 17 maja 2012r. psycholog PCPR w Puławach Pani Justyna Kowalska przedstawiła wykład pn. „ Rodzina – w niej wzrasta człowiek” skierowany do słuchaczy MSZ oraz zaproszonych gości.


5 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XV/132/2012 RADY POWIATU w Puławach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON przypadające według algorytmu w 2012 r. dla Powiatu Puławskiego


 • treść uchwały


 • 4 kwietnia 2012 r.


 • Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON w roku 2012


 • treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze środków PFRON w roku 2012


 • treść zarządzenia


20 marca 2012 r.

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


 • treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


 • treść zarządzenia


19 marca 2012 r.


Program Aktywności Lokalnej
dla NIEZAWODOWYCH I ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH
(rekrutacja)


 • czytaj więcej...


16 marca 2012 r.


Program Aktywności Lokalnej
dla OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY LUB BEDĄCYCH JEJ ŚWIADKAMI
(rekrutacja)


 • czytaj więcej...


14 marca 2012 r.


Program Aktywności Lokalnej
dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 18-64 LAT
(rekrutacja)


 • czytaj więcej...


14 marca 2012 r.

Program Aktywności Lokalnej
dla OSÓB Z PROBLEMAMI W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
(rekrutacja)


czytaj więcej...


9 marca 2012 r.

Program Aktywności Lokalnej
dla RODZICÓW ZASTĘPCZYCH W WIEKU DO 64 ROKU ŻYCIA
(rekrutacja)

 • czytaj więcej...
 • Program Aktywności Lokalnej
 • dla WYCHOWANKÓW W WIEKU OD 15 ROKU ŻYCIA
 • POZOSTAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH
 • (rekrutacja)
 • czytaj więcej...


8 marca 2012 r.

Program Aktywności Lokalnej
dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH
i ZAMELDOWANYCH NA TERENIE WIEJSKIM
W POWIECIE PUŁAWSKIM W WIEKU 18-64 LATA
(rekrutacja)


 • czytaj więcej...Program Aktywności Lokalnej
dla RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI

(rekrutacja)

 • czytaj więcej...


7 marca 2012 r.

Program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
WSPARCIE INDYWIDUALNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012

(rekrutacja)

 • czytaj więcej...


1 marca 2012 r.

Mieszkanie chronione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

czytaj więcej...

21 luty 2012 r.

Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży powyżej 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza młodzież w wieku 15-18 lat, będącą mieszkańcami powiatu puławskiego, z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniami do wzięcia udziału w realizowanym programie. Spotkanie rekrutacyjno – informacyjne odbędzie się dnia 14 marca 2012r. o godzinie 16:30 w siedzibie PCPR przy ul. Aleja Królewska 3; czytaj więcej...


14 luty 2012 r.

ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z TERENU POWIATU PUŁAWSKIEGO


Po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zorganizowało zabawę dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu powiatu puławskiego. Na zabawę karnawałową, która odbyła się w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach w dniu 9 lutego 2012 r. zostały zaproszone wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi.

We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 50 rodzin zastępczych, 100 dzieci w karnawałowych strojach bawiło się przy muzyce i wzięło udział w licznych konkursach z nagrodami. O dobry humor i wspaniałą atmosferę podczas zabawy karnawałowej zadbał wodzirej.

Gościnnie wystąpiły dzieci z Ogniska Wychowawczego w Puławach, które przedstawiły Jasełka. W trakcie zabawy wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku przygotowanego dzięki hojności sponsorów z Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.


16 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 14 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON


15 stycznia 2012 r.

Wykorzystanie środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim w 2011 roku.


3 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE


PCPR w Puławach informuje, że przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione na podstawie faktur z roku 2011 będą rozliczane z wnioskiem złożonym przez Wnioskodawcę w 2012 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2012 r.


21 grudnia 2011 r.


Konferencja podsumowujaca projekt systemowy "Samodzielni - nie sami"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że 15 grudnia w godzinach 11.00 – 14.00 w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyła się konferencja promująca projekt systemowy „Samodzielni – nie sami”
realizowany przez PCPR w Puławach przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Podczas konferencji przedstawiono dotychczasowe efekty oraz plany dotyczące realizacji projektu w 2012 roku. Głos zabrali także Uczestnicy projektu, dzieląc się swoimi opiniami i wrażeniami związanymi z otrzymanym wsparciem.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne Stowarzyszenia „Otwarty Krąg” z Kurowa oraz młodej wokalistki i grupy baletowej z POK „Dom Chemika”.


Zdjęcia z konferencji


9 grudnia 2011r.


Konferencja podsumowujaca projekt systemowy "Samodzielni - nie sami"


Serdecznie zapraszamy na uroczystą konferencję podsumowującą dotychczasową realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach projektu systemowego „Samodzielni- nie sami”
z udziałem Uczestników projektu oraz przedstawicieli instytucji współpracujących i władz lokalnych,
która odbędzie się w dniu:
15 grudnia 2011 r. w godz. 11:00- 14:00
w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
ul. Wojska Polskiego 4

Gorąco Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.


30 listopad 2011r.

Festyn Integracyjny dla osób niepełnosprawnych, uczestników Programów Aktywności Lokalnej


23 listopad 2011r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia ułatwiającego dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia w ramach projektu "Samodzielni - nie sami"


18 listopad 2011r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów konferencyjnych na konferencję promującą projekt "Samodzielni - nie sami"


10 listopad 2011r.

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania zaproszeń na konferencję promującą projekt "Samodzielni - nie sami"


10 listopad 2011r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania cateringu na konferencję promującą projekt "Samodzielni - nie sami"


27 września 2011r.

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, iż w dniu 17.10.2011 r. w godzinach 15:30 - 18:30 w siedzibie Centrum (al. Królewska 3 pokój nr 11) odbędzie się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców zastępczych wg programu PRIDE. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszamy.


8 sierpnia 2011r.

"Warsztaty umiejętności wychowawczych"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników „Warsztatów umiejętności wychowawczych” współfinansowanych z dotacji celowej uzyskanej przez Powiat Puławski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Budowanie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Roku 2011”.


7 czerwca 2011r.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2011 - 2015


Program dostępny jest tutaj...

5 czerwca 2011r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2011


W dniu 30 maja 2011r. w Sali Pompejańskiej budynku Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (...).


20 maja 2011r.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"


szczegóły projektu znajdziesz tutaj...

16 maja 2011r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


Starosta Puławski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach serdecznie zapraszają rodziny zastępcze z terenu powiatu puławskiego na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędzie się w dniu 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Pompejańskiej, budynku Starostwa Powiatowego, al. Królewska 19 w Puławach.


Serdecznie Zapraszamy13 maja 2011r.

Spotkanie szkoleniowe dla kadry pomocy społecznej
z terenu powiatu puławskiego i ryckiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla pracowników OPS z terenu powiatu puławskiego i ryckiego, z udziałem Dyrektora Tomasza Włodka oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011r. (czwartek) o godz.10:00 w Sali Pompejańskiej, budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19.

Serdecznie Zapraszamy


21 kwietnia 2011r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 46 - 64 LAT


Ogłoszenie o spotkaniu rekrutacyjnym...

21 kwietnia 2011r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 18 - 45 LAT


Ogłoszenie o spotkaniu rekrutacyjnym...

11 kwietnia 2011r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH


22 marca 2011 r.

Uchwała Rady Powiatu w Puławach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2011 r. dla Powiatu Puławskiego.


21 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2010 rok


czytaj więcej....

10 marca 2011 r.

Szkolenie dla kadry Pomocy Społecznej z terenu powiatu puławskiegoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza na spotkanie szkoleniowe pt.
,,Kontrakt Socjalny – praktyczne zastosowanie w pracy socjalnej’’. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2011 r. (czwartek) w godz. 09:00 - 14:00 w siedzibie PCPR w Puławach al. Królewska 3, 24-100 Puławy, pokój nr 11, I piętro.
Osoba prowadząca: mgr
Iwona Grudzień – Dyrektor ,,Kolegium Pracowników Służb Społecznych’’ im. A. Bączkowskiego w Lublinie, wykładowca: ,, Metodyki i metodologii pracy socjalnej”.
Jednocześnie informujemy, że w godz.
14.00-15.00 w pok. nr 3 w ramach doradztwa metodycznego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego będą dostępni pracownicy Poradni Rodzinnej.

Serdecznie zapraszamy


7 marca 2011 r.

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Infromujemy, że Regionalny Ośropdek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2011 dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl


4 marca 2011 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
PN:
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – TERAPIA PSYCHOSPOŁECZNA DLA MŁODZIEŻY
POWYŻEJ 15 R.Ż. ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”


czytaj więcej...

25 luty 2011 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ LUB BĘDĄCYCH JEJ ŚWIADKAMI


czytaj więcej...

24 luty 2011 r.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 - 2015


Przedstawiamy Państwu PROJEKT Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 - 2015 i zapraszamy do komentarzy. Ostateczna treść dokumentu zostanie udostępniona po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz włączeniu Programu do Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego.

16 luty 2011 r.

Komunikat


Informujemy, że został zmieniony dzień przyjmowania interesantów przez radcę prawnego. Obecnie radca prawny udziela porad prawnych w sprawach rodzinnych w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00; oczywiście po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę, kontaktując się z Centrum pod nr tel. (81) 888-04-92.

14 luty 2011 r.

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla organizacji pozarządowych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza przedstawicieli organizacji na spotkanie informacyjne z Dyrekcją i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

Zakres tematyczny spotkania:
- Informacja z wydatkowania środków PFRON na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku.
- Informacja o wysokości środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2011 roku na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych dla powiatu puławskiego.
- Prezentacja i konsultacje Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011 – 2015.
- Prezentacja planowanych działań aktywnej integracji osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Samodzielni- nie sami” - programy aktywności lokalnej oraz wsparcie indywidualne.

Spotkanie odbędzie się
23 lutego 2011 r. (środa) w godzinach 11:00-13:00 w Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym przy ul. Wróblewskiego 21 w Puławach.

Serdecznie zapraszamy


10 luty 2011 r.

Informacja o wysokości dofinansowań do zakupu przedmiotów ortopedycznych


Zarządzenie Nr 2/2011 dyrektora PCPR w Puławach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości dofinansowań do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.


10 luty 2011 r.

Informacja o wysokości dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych


Zarządzenie Nr 1/2011 dyrektora PCPR w Puławach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych.

19 stycznia 2011 r.

Ogłoszenie o spotkaniu rekrutacyjnym


W związku z realizacją w 2011 roku projektu systemowego „SAMODZIELNI – NIE SAMI”.

24 listopada 2010r.

Zaproszenie na konferencję


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza uczestników projektu systemowego "Samodzielni-nie sami" współfinansowanego ze środków EFS na uroczystą konferencję podsumowującą dotychczasową realizację projektu.

23 listopada 2010r.

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu puławskiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zaprasza na spotkanie szkoleniowe pt.
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako zadanie pomocy społecznej – stan prawny po 1 sierpnia 2010r.”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16.12.2010 r. (czwartek) od godz. 10.00-15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Królewska 3, 24-100 Puławy, pokój nr 11, I piętro.
Osoba prowadząca:
Jarosław Polanowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który jest jednym z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Serdecznie zapraszamy


22 listopada 2010r.

Ogłoszenie


W dniu 22.11.2010r. odbyło się spotkanie dyrektora oraz pracowników PCPR w Puławach z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu puławskiego. Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych w celu przygotowania Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015, który jest kontynuacją Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006 – 2010.
Omówiono m.in. jakie zadania powiatu są obecnie wypełnianie w obszarze pomocy przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele organizacji mieli również okazję do przedstawienia swoich sugestii i oczekiwań co do planowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2015.


20 września 2010r.

Psychoedukacja Rodzin Zastępczych


W ramach realizacji programu Psychoedukacja rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że dnia 18.09.2010 roku, w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie PCPR w Puławach odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z powiatu puławskiego "Opieka nad dzieckiem krzywdzonym i wykorzystywanym seksualnie" prowadzone przez panią mgr Jadwigę Kuśmierską, psychologa, specjalistę w dziedzinie pracy z dziećmi krzywdzonymi i wykorzystywanymi seksualnie.


17 września 2010r.

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie


Informuje, że w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Towarowej 19 w Lublinie funkcjonuje Centrum Informacji Alzheimerowskich dla mieszkańców powaitów: Lublin, Łęczna, Kraśnik, Lubartów, Puławy, Świdnik, Opole Lub. Centrum działa przez 4 dni w tygodniu od wtorku do piątku w godz. 15:00-16:30. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych problematyką alheimerowską do skorzystania z bezpłatnych porad w siedzibie stowarzyszenia lub pod numerem telefonu (81) 444 45 44.


13 września 2010r.

Ognisko dla Rodzin Zastępczych na Wólce Profeckiej


W ramach programu "Grupa Wsparcia Dla Niespokrewnionych Z Dzieckiem Rodzin Zastępczych - Psychoedukacja I Superwizja" 20 września 2010 r. o godz. 15:30 w ośrodku wypoczynkowym "Z. A. PUŁAWY S.A." na Wólce Profeckiej odbędzie się ognisko.
Miejsce na zorganizowanie ogniska zostało udostępnione nieodpłatnie. Rodziny miło spędzą czas, bawiąc się, rozmawiając i piekąc kiełbaski.

Podczas ogniska przewidziane są dodatkowe atrakcje takie jak: rodzinne śpiewanie piosenek, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

3 września 2010r.

Spotkanie dla kandydatów na rodziców zastępczych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, iż w dniu 8 września 2010r. o godzinie 15:30-18:30 w siedzibie Centrum (al. Królewska 3 pokój nr 11) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych wg programu PRIDE.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

4 sierpnia 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL) DLA 40 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 41-64 LAT


22 lipca 2010r.

Informacja o szkoleniu pn. „Rodzina wieloproblemowa w kontekście wywiadu środowiskowego”


Dnia 8 lipca 2010 r. odbyło się szkolenie zorganizowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu puławskiego pn. „Rodzina wieloproblemowa w kontekście wywiadu środowiskowego”.


17 lipca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL) POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA MŁODZIEŻY W WIEKU OD 15 DO 18 ROKU ŻYCIA ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM


Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w dwóch etapach...

16 lipca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA WYCHOWANKÓW WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZEJ W PUŁAWACH


W ramach Programu aktywności lokalnej Grupa 10 osób - wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach (w wieku od 15 lat do 20 lat), weźmie udział w „Terapii psychospołecznej z elementami autoprezentacji” oraz „Kursie z podstawowej obsługi komputera” realizowanych podczas wyjazdu do miejscowości Guty k/Giżycka w terminie od 10.07.2010 r. do 16.07.2010 r.


15 lipca 2010r.

OGŁOSZENIE O TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że w dniach
25 – 30 lipca 2010 roku 29 Uczestników projektu systemowego „Samodzielni – nie sami”


12 lipca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA NIESPOKRENIONYCH Z DZIECKIEM RODZIN ZASTĘPCZYCH I ICH WYCHOWANKÓW


W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 22 rodziców zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (13 rodzin) weźmie udział w szkoleniach.

1 lipca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH OD 15 LAT DO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ


W ramach Programu aktywności lokalnej 20 wychowanków rodzin zastępczych (w wieku od 15 lat do ukończenia szkoły średniej), weźmie udział w treningach podczas wyjazdu do Wierchomli w terminie od 15 sierpnia do 24 sierpnia 2010 r.


25 czerwca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL) DLA 20 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WIEKU 18-40 LAT


W dniu 23.06.2010r. przez PCPR w Puławach została podpisana umowa z organizatorem w sprawie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób niepełnosprawnych w wieku 18-40 lat.


23 czerwca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH Z DZIECKIEM W WIEKU DO 64 R. Ż. I POSIADAJĄCYCH DZIECKO W WIEKU DO 15 LAT


W ramach Programu aktywności lokalnej 41 rodziców zastępczych (w wieku do 64 lat) spokrewnionych z dzieckiem weźmie udział w treningach podczas wyjazdu do Chłapowa k/Władysławowa. W czasie ww. wyjazdu w ramach aktywnej integracji dla 43 dzieci (w wieku do 15 lat) zostaną zorganizowane zabawy sportowo – rekreacyjne pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej


21 czerwca 2010r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL) DLA 49 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UCZESTNIKÓW WTZ


W dniu 11.06.2010 r. przez PCPR w Puławach została podpisana umowa z organizatorem w sprawie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu puławskiego


2 czerwca 2010 r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


W dniu 26 maja 2010 r. ogodz. 16.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu w Puławach, w porządku obrad której znalazły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego


12 maja 2010 r.

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych


PCPR w Puławach poszukuje osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi dla samotnych dzieci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia nasze strony internetowej ( www.rodzinyzastepcze.pulawy.pl) lub kontaktu telefonicznego z Panią Dorotą Daniłoś Sobczak (tel. 81 888 53 06).


10 maja 2010 r.

Przetargi


Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane organizacją kursów i szkoleń do nowego działu " PRZETARGI", ewentulnie na tablicę ogłoszeń znajdującą się na stronie internetowej BIP PCPR Puławy.


26 marca 2010 r.

Ogłoszenie o realizacji projektu systemowego "Samodzielni - nie sami" w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


2 marca 2010 r.
Zmiana wysokości dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

9 marca 2010 r.

Informacja z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim ze środków PFRON w roku 2009.


5 marca 2010 r.

W dniu 24 lutego 2010 r. Rada Powiatu określiła zadania, na które przeznaczyła środki finansowe PFRON przypadające według algorytmu w 2010 r. dla Powiatu Puławskiego.


26 luty 2010 r.

Informacja w sprawie zasad i wysokości dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 4/2010 dyrektora PCPR w Puławach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i wysokości dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.


5 luty 2010 r.

Informacja o wysokości dofinansowań do zakupu przemiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych.


Zarządzenie Nr 3/2010 dyrektora PCPR w Puławach z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wysokości dofinansowań do zakupu przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych.


18 stycznia 2010 r.

Informacja o dofinansowaniach do aparatów słuchowych


Zarządzenie Nr 2/2010 dyrektora PCPR w Puławach z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych dla osób niepełnosprawnych.


3 stycznia 2010 r.

30 grudnia 2009 roku w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbył się kończący tegoroczną realizację projektu systemowego „Samodzielni – nie sami” Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego