Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne

Niepełnosprawni


Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - to wszelkie prace adaptacyjne, budowlano - instalacyjne zgodne z prawem budowlanym zmierzające do prawidłowego przystosowania pomieszczeń mieszkalnych w tym sanitarnych oraz dogodnego wejścia do domu dla niepełnosprawnych osób mających problemy w poruszaniu się.

Likwidacja barier w komunikowaniu się - dotyczy w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz wzroku i polega na umożliwieniu swobodnego porozumiewania się.

Likwidacja barier technicznych - dotyczy wszelkiego typu urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym życie w społeczeństwie.

Wysokość dofinansowania likwidacji ww. barier może wynosić
do 80 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier należy składać w ciągu roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Podjazdy dla wózków inwalidzkich

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Łazienki dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Windy dla osób niepełnosprawnych

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego