Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jej świadkiem

ZADZWOŃ DO NAS lub PRZYJDŹ !

MOŻEMY CI POMÓC

800 110 001 – bezpłatna infolinia
81 888 53 05
81 888 53 06

Telefony są czynne:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 7:00 – 18:00

OFEROWANA POMOC JEST BEZPŁATNA

 

Formy pomocy oferowane prze OIK:

 • pomoc psychologiczna i prawna osobom doświadczającym przemocy
 • pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
 • schronienie w hostelu dla ofiar przemocy
 • realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
 • informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych

 

!!! PAMIĘTAJ !!!

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy
 • Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 • Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy,
  a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 • Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej
 • Każdy człowieka prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 • Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • Grozi, że Cię zabije, zrani?
 • Zabiera Ci pieniądze lub je wydziela, każe o nie prosić?
 • Niszczy Twoją własność?
 • Często Cię krytykuje i upokarza?

 

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany jest w zależności od potrzeb, tj. ilości osób chętnych do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest w szczególności do:
– osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
– osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez niech przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Program jest realizowany w siedzibie PCPR – nr tel. 81 888 53 05, 81 888 53 06.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach prowadzi od 2007 roku hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Pobyt w hostelu obejmuje schronienie oraz specjalistyczną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz znajdującym się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Od stycznia 2014 r. hostel dysponuje 3 pokojami z kuchnią i łazienką. Są to niezależne pomieszczenia przeznaczone dla 8 osób. Osoby umieszczone w hostelu są objęte pomocą psychologiczną i prawną przez pracowników OIK w trakcie pobytu oraz przez okres 6 miesięcy po opuszczeniu hostelu. Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące. Pobyt w hostelu jest bezpłatny, osoby przebywające w nim ponoszą jedynie koszty swojego utrzymania.

PRZYDATNE ADRESY

http://bip.pulawy.kpp.policja.gov.pl/ – Komenda Powiatowa Policji w Puławach

https://www.pulawy.sr.gov.pl/ – Sąd Rejonowy w Puławach

https://www.prokuratura.lublin.pl/prokuratura-rejonowa-w-pulawach,147.html?sLang=pl Prokuratura Rejonowa w Puławach

http://www.mops.pulawy.pl/ – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

www.monarpulawy.pl Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

https://www.praesterno.pl/oddzialy-terenowe/pulawy/ – Fundacja „Praesterno”

http://www.niebieskalinia.pl/ – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://fdds.pl/ – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

http://www.parpa.pl/Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

https://brpd.gov.pl/ – Rzecznik Praw Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie