Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 - 2022


Uchwała

ProgramFormy pomoc oferowane prze OIK:

- telefon zaufania

- pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

- pomoc rodzinom, w których narastają konflikty

- informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych

- schronienie w hostelu dla ofiar przemocy

- realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy
Czy zdarza się, że ktoś bliski:

- popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

- traktuje Cię w sposób, który Cię rani?

- Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?

- Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

- Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?

- Grozi, że Cię zabije, zrani?

- Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?

- Niszczy Twoją własność?

- Często Cię krytykuje?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Jeżeli jestes ofiarą przemocy lub jej świadkiem

ZADZWOŃ DO NAS lub PRZYJDŹ !
MOŻEMY CI POMÓC


800 110 001

Telefon jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 18:00OFEROWANA POMOC JEST BEZPŁATNA !!!!!! PAMIĘTAJ !!!

- Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.
- Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
- Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
- Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej.
- Każdy człowieka prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
- Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego