Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach

Dane kontaktowe:

Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy
tel. | fax +48 81 886 33 43 – w godzinach 7.30 – 15.30
tel. kom.: 722 382 444 – całodobowo
e-mail: zpow.sekretariat@poczta.neostrada.pl

Na terenie powiatu puławskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach przy al. Partyzantów 28 zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dla 30 dzieci. Placówka jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego (22 miejsca) i od 1.10.2018 r. również specjalistyczno-terapeutycznego (8 miejsc). W Placówce umieszczane są dzieci od 10 roku życia, a wyjątkowych przypadkach młodsze, do 18 lat lub do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy ? do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie