Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Placówki Opiekuńczo Wychowawcze


Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na terenie powiatu puławskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej w Puławach przy al. Partyzantów 28. Placówka jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dla 30 dzieci. W Placówce umieszczane są dzieci od 10 roku życia, a wyjątkowych przypadkach młodsze, do 18 lat lub do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach znajduje się mieszkanie chronione przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze, nie mających innych możliwości zamieszkania. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną i przygotowującą do prowadzenia samodzielnego życia.

drukuj


Powrót do treści | Wróć do menu głównego