Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Pracownicy

Małgorzata Suszek – Zawadzka – dyrektor
tel. 81 888 04 92 wew. 2

Agnieszka Kołodziejska – starszy specjalista ds. kadr
Iwona Zarychta – straszy specjalista ds. administracyjno – biurowych
Mirosław Banaszek – kierowca
tel. 81 888 04 92

Jadwiga Banach – główna księgowa
Elżbieta Tomasiak – starszy specjalista ds. księgowych
tel. 81 888 04 92, wew. 3

Tomasz Szymański – kierownik
tel. 81 888 04 92, wew. 5
Beata Łuka – inspektor
Justyna Oleśkiewicz – referent
tel. 81 888 04 92, wew. 4
tel. kom. 785 307 111

Elwira Majewska – kierownik zespołu ds. świadczeń oraz zespołu ds. pieczy zastępczej
Aldona Nakonieczna – starszy specjalista pracy socjalnej
Krzysztof Stachyra – aspirant pracy socjalnej (zastępstwo za p. Małgorzatę Jerzynę)
Tomasz Sych – pomoc administracyjna

tel. 81 888 04 92, wew. 6
tel. kom. 785 305 111

Katarzyna Siedlecka – starszy specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Myśków Bochniak – specjalista pracy socjalnej
Kamila Wójcik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Izabella Styk – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 81 888 34 88
tel. kom. 785 305 111

Dorota Daniłoś Sobczak – główny specjalista/kierownik PR i OIK
Beata Pykacz – psycholog
tel. 81 888 53 06
tel. kom 785 027 111
Dorota Kubala – psycholog
Anna Kilisińska – terapeuta – psycholog (zastępstwo za p. Justynę Filipek)
tel. 81 888 53 05
tel. kom 785 027 111

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie