Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

SKRT

Niepełnosprawni


Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli :
- prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie wynosi
do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać do PCPR
do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji dofinansowania.Powrót do treści | Wróć do menu głównego