Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Idź do treści

Skrzynka podawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
W celu skorzystania z funkcjonalności skrzynki podawczej należy w portalu ePUAP założyć konto. Informacje potrzebne do założenia konta i zalogowania się w portalu są umieszczone w pomocy w pliku Załącznik.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00 - 16:00; wtorek-piątek 7:00-15:00) do pokoju nr 1 przy al. Królewskiej 3 w Puławach na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RWymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego