Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Shadow-1

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie prowadzony przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Dane kontaktowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Spółdzielcza 17 C, 24-150 Nałęczów
tel.: (81) 501-51-06
e-mail: wtz.naleczow@wp.pl
http://www.wtznaleczow.pl
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie rozpoczął swoją działalność w lipcu 1997 r. Jednostką organizacyjną dla Warsztatu jest Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne. Aktualnie do placówki uczęszcza 30 uczestników z Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica, Gminy Kurów i Gminy Wojciechów. Są to osoby o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, głównie z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ukierunkowane na ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika. Stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość rehabilitacji zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia.

Każdy z uczestników realizuje Indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej oceny punktowej. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się zgodnie z planem działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni.

Osoby z niepełnosprawnością mają do dyspozycji zajęcia w 6 pracowniach :

1. pracowni gospodarstwa domowego
2. pracowni poligraficzno-introligatorskiej
3. pracowni artystycznej
4. pracowni uzdolnień twórczych
5. pracowni ceramiczno-wikliniarskiej
6. pracowni ogrodniczej

Kierunkiem działań podejmowanych w pracowniach zajęciowych jest ogólne przygotowanie do pracy, kształtowanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w każdym rodzaju pracy zarówno zawodowych np. przestrzeganie zasad BHP, dokładność, przestrzeganie godzin pracy, przestrzeganie regulaminu, punktualność, przygotowanie i porządkowanie stanowiska pracy jak i czynności życia codziennego w tym treningi samoobsługowe np. mycie, czesanie, trening estetycznego spożywania posiłków, trening ekonomiczny, trening umiejętności społecznych.

W Warsztacie prowadzone jest także wsparcie i terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia dotyczące zdrowia i higieny. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską.

W ramach programu terapeutycznego Warsztatu dużą wagę przywiązuje się do nauki zdrowego i aktywnego spędzania czasu, oraz kultywowania tradycji. Organizowane są również liczne wyjazdy rehabilitacyjno-krajoznawcze oraz kulturalno-oświatowe.

Uczestnicy WTZ biorą, udział w wielu festiwalach i przeglądach artystycznych, oraz turniejach i zawodach sportowych, gdzie ich wysiłki niejednokrotnie doceniane zostały wyróżnieniami i nagrodami.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Puławach prowadzony przez Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Dane kontaktowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. 6-go Sierpnia 20, 24-100 Puławy
tel.: 698-693-937, (81) 888-14-07
e-mail: wtz.pulawy@vp.pl
http://www.psnron.pulawy.pl/WTZ/
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 01.03.1996 r. przy ul. 6- go Sierpnia 20, gdzie mieści się do chwili obecnej. Był to pierwszy WTZ w powiecie puławskim. Jednostką tworzącą Warsztat Terapii Zajęciowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Od 1997 roku nasz Warsztat działał przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach. Od dnia 01.01.2012 r. prowadzony jest przez Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, powyżej 18-go roku życia. Rehabilitacją w warsztacie objętych jest 30 osób, posiadających wskazanie do uczestnictwa
w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Terapia w placówce prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Rehabilitacja w Warsztacie odbywa się zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii zawodowej i społecznej. Uczestnictwo w terapii zajęciowej ma na celu rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w pracy, umiejętności społecznych, a także podstawowych oraz specjalistycznych czynności zawodowych, które umożliwiają podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub na wolnym rynku pracy albo szkolenia zawodowego.

Uczestnicy objęci są kompleksową rehabilitacją zawodową i społeczną realizowaną poprzez zajęcia terapeutyczne w pracowniach:
1. ceramicznej
2. gospodarstwa domowego
3. krawieckiej
4. tkacko-zabawkarskiej
5. stolarskiej
6. uzdolnień twórczych

Proponujemy także:
wsparcie psychologiczne
muzykoterapię
rehabilitację ruchową
opiekę pielęgniarską
spotkania integracyjne, wycieczki, dyskoteki, kiermasze, wyjścia do kina
teatroterapię
spotkania z duszpasterzem

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dane kontaktowe:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Wróblewskiego 20, 24-100 Puławy
tel.: (81) 888-34-31
e-mail: wtzpulawy@op.pl
wtzpsozp@onet.pl
http://wtzpulawy.prv.pl
Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczął działalność w kwietniu 2001 r. Stowarzyszenie powołało go z myślą o osobach z zaburzeniami psychicznymi, które potrzebują wielowymiarowej pomocy w procesie zdrowienia i powrotu do aktywności społecznej i zawodowej. Warsztat stanowi ważne ogniwo w całościowym systemie wsparcia dla osób chorujących psychicznie ? pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy a Zakładem Aktywności Zawodowej.

Pierwotnie Warsztat obejmował terapią 20 osób niepełnosprawnych, obecnie korzysta z niego 30 uczestników.

Podopieczni mają do dyspozycji 6 pracowni terapeutycznych:
1. pracownię rękodzielniczą
2. pracownię artystyczną
3. pracownię krawiecką
4. pracownię politechniczną
5. pracownię komputerowo-introligatorską
6. pracownię gospodarstwa domowego

Uczestnicy korzystają z codziennego wsparcia oferowanego im przez terapeutów zajęciowych, psychologa i pielęgniarkę, mogą również regularnie korzystać z porady lekarskiej lekarza psychiatry. Zajęcia terapeutyczne dają możliwość nabycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych, wzmacniają pewność siebie, samodzielność i zaradność osobistą. Społeczność Warsztatu to grupa zintegrowana, podtrzymująca wzajemne więzi, otwierająca się na nowe wyzwania. Absolwenci WTZ z powodzeniem podejmują i utrzymują pracę zawodową na chronionym i na wolnym rynku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie